fbpx

Max’s företagsamhet har gått i arv till sonen. Det nuvarande Max’s Energys grundare och den nuvarande verkställande direktören Peter Söderlund inledde sin arbetskarriär i sin fars Max Söderlunds brunnsborrningsföretag redan i slutet av 1980-talet. År 1990 grundade Peter ett eget företag med namnet PM Aquael som började utföra bland annat VVS-arbeten. Det gemensamma namnet Max’s Energy för brunnsborrningen och VVS-installationerna togs i bruk år 2000.

Många av Max’s anställda har varit med redan i mer än 25 år. VVS-experten Mikael Selenius var företagets första anställda proffs år 1995, strax därefter kom Mikael Westerdahl med i gänget – som säljare i Max’s egen VVS-butik.

”Jag hade studerat till kock och ville fortsätta studierna för att bli köttmästare, men jag blev inte antagen till utbildningen. Peter bad mig komma med i sitt företag och jag blev engagerad. I dagens läge har jag hand om ekonomiförvaltningen och jag trivs mycket bra”, säger Westerdahl.

”Arbetsuppgifterna är intressanta, passligt varierande och vi har ett trevligt gäng. Det säger redan mycket att tidigare anställda kommer tillbaka till oss, efter att de har prövat andra arbetsplatser”, kommenterar Selenius som nu är arbetsledare för VVS-sidan.

Max Söderlund “för länge sen”.

Recessionen störde inte

När Peter Söderlund grundade sitt företaget höll den hemska recessionen på 1990-talet på att börja. På nyheterna talade man om konkurser och att arbetslösheten ökar. Man skrämde upp Peter med argumentet att det inte är värt att försöka, men det fanns ändå tillräckligt med jobb.

Niklas Ferm som började sitt arbete på Max’s år 1997 minns hur viktigt det var att hitta ett arbete.

”Jag hade utbildat mig till elmontör, men under den långa recessionen hittade jag inget arbete. Jag kom till Max’s på läroavtal med syftet att utbilda mig till VVS-montör och på den linjen har jag stannat.”

VVS-branschen och brunnsborrningen är branscher som har efterfrågan också under dåliga tider, alltså recessionerna hade ingen större påverkan på företaget. Tidigare var det dock så att arbetena var koncentrerade till sommaren – behoven av vattenbrunnar uppstår när gräset grönskar – på vintern var det lugnare. Jordvärmen förändrade den saken.

Jordvärmen fick en uppgång först i slutet av 2010-talet

Alltså, på vilket sätt kom jordvärmen med i bilden? Grunden för Max’s affärsverksamhet har alltsedan början varit VVS-arbeten och borrning av vattenbrunnar. Peter Söderlund minns att man kring år 2000 började följa Sveriges exempel: borrning av jordvärmebrunnar kunde mycket väl passa in företagets tjänster. Eftersom man borrar värmebrunnar också på vintern, så fanns det tillräckligt jobb med dem året runt.

Efterfrågan på jordvärme började småningom öka och år 2007 var det till och med en boom.

”Då förväntade man sig en stor ökning av efterfrågan, men i stället blev det en nedgång. Många företag hade investerat i utrustning och utbildat nya proffs, varvid det blev en liten kris i branschen”, minns Peter Söderlund.

”Man visste att det finns potential i jordvärmen, men tiden var ännu inte mogen. Först år 2018 började försäljningen av jordvärmepumpar öka på allvar.”

Nuförtiden borrar Max’s värmebrunnar och vattenbrunnar samt utför tillhörande installationer.

Behoven har ändrat en aning

Enligt Max’s långvariga anställdas åsikt har grundprinciperna i arbetet inte ändrat sedan 90-talet. Men förändringen av världen syns.

”En sak har vi lagt märke till, nuförtiden gör man stugorna bekvämare. Numera räcker det inte att man bär in vattnet, utan man vill ha dusch och andra bekvämligheter. Det ger naturligtvis arbete åt oss”, funderar Ferm.

Selenius har märkt att nutidens människor har mera bråttom.

”Brådskan finns överallt, både på arbetet och hos kunderna. Och mobilerna som man har nuförtiden, de ringer hela tiden.”

Det är verkligen bråttom, eftersom allt fler vill komma ifrån de fossila uppvärmningsformerna. År 2021 ökade försäljningen av jordvärme enormt, när priserna för både olja och gas började stiga. Alla företag som borrar värmebrunnar är fullt bokade.

Peter Söderlund tror att efterfrågan småningom jämnar ut sig. Värmepumpen har en bra ställning, eftersom man har konstaterat att jordvärmen är bra, och övergången till den får stöd av samhället.

Även Max’s ställning är stabil. Pappa Max verkar fortfarande i bakgrunden och arbetar försäljningen och Peters son Robin Söderlund har blivit teknisk chef. Det är fantastiskt hur sakkunskapen övergår från en generation till en annan.