fbpx

På våren är det många som inspireras att planera en energirenovering. Om du drömmer om jordvärme, då ska du vara ute i god tid, eftersom det i processens olika faser förekommer rusningstoppar. Samma situation gäller alla företag som levererar jordvärme.

Hurdana rusningstoppar har vi upplevt?

  • I vissa regioner är det mycket långa köer att få tillstånd för energibrunnar. Tillståndet beviljas alltid av den egna kommunens byggnadstillsyn och det är en god idé att kontakta den och höra sig för om det aktuella läget.
  • När det handlar om ARA:s energiunderstödsansökningar är kön vanligtvis flera månader lång, till exempel i april 2022 behandlade man ansökningar som hade inkommit december 2021. Också nu under början av året har det inkommit rikligt med ansökningar till ARA. Till all lycka har regeringens budgetram och ministerarbetsgruppen för försörjningsberedskap i april fattat beslutet att ARA kan bevilja 140 miljoner euro mer i understöd under åren 2022–2023.
  • Eftersom efterfrågan hela tiden ökar så förlängs leveransköerna. Vi på Max förstår att det för husägaren är en kritisk fråga att skaffa eget uppvärmningssystem som är funktionsklart före vintern. Vi strävar efter att beta av kön och genomföra borrningsarbetena så effektivt som möjligt, men de som önskar en jordvärmebrunn till hösten ska kontakta oss genast. Det är också bra att komma ihåg att en jordvärmebrunn lika väl kan borras på vintern som på sommaren. På vintern bör dock säkras att värmestoppet är möjligast kort.

Inget av påståendena ovan utgör något hinder, enbart bromsar! Om du planerar att skaffa jordvärme, åtgärda saken i god tid, utred tillstånds- och finansieringsfrågorna och avtala om saken med tjänsteleverantören så tidigt som möjligt.

Kontakta oss redan idag!