fbpx
nainen katsoo maisemaa
Max's kaivonporaus logo

Byte av jordvärmepump

När är det aktuellt att byta ut jordvärmepumpen? Det finns inget exakt svar på den frågan, men vanligen fungerar jordvärmepumpen bra i ungefär 15–20 år. Å andra sidan är det ganska vanligt att även en jordvärmepump som installerades för mer än 20 år sedan fortfarande fungerar felfritt.

Åtminstone ägare till värmepumpar som installerades för mer än 15 år sedan bör hålla ett öga på sin utrustning.

Nya värmepumpar är effektivare än gamla, så att byta ut jordvärmepumpen kan ge besparingar på elräkningen. En gammal värmepump kan också komma till slutet av sin livslängd och börja läcka eller avge konstiga ljud.

Eftersom vi har installerat jordvärmesystem i mer än 20 år känner vi till pumparna och systemen. Vi utför byten av jordvärmepumpar på alla platser – såväl egeninstallerade som andra! 

Vårt kontor finns i Raseborg, men vi är verksamma i hela Västra Nyland, dvs. förutom i Raseborg är vi också verksamma i bland annat Kyrkslätt, Hangö, Lojo och Ingå.

Ta också del av kundernas erfarenheter!

PS. Ibland räcker det med att reparera den gamla pumpen och du kan få flera års längre livslängd på den gamla pumpen!

käsi ja paperi

Vi kan också göra en första bedömning av huruvida den gamla värmepumpen ska bytas ut eller inte.

Vad ska man tänka på när man byter ut en gammal jordvärmepump mot en ny?

Eftersom jordvärmens verkningsgrad är effektivare idag kan man inte direkt ersätta en pump med samma kapacitet i ett gammalt system.

En ny enhet med bättre verkningsgrad tar upp mer värme från marken än en gammal. I så fall måste man göra ändringar i jordvärmesystemet, till exempel:

  • borra fler värmebrunnar
  • ändra inställningar
  • installera en värmepump med något mindre kapacitet för att ersätta den gamla

Ett proffs kan ge dig råd om hur du får ut mesta möjliga av jordvärmen när det är dags att byta ut den gamla jordvärmepumpen.

Muut palvelut

Max's maalämpö logo
Max's LVI-asennus logo
Max's vesihuolto logo