Max's kaivonporaus logo

Vi värnar om miljön

Vår kanske viktigaste handling för miljön genomförs vår kärnverksamhet: att ersätta uppvärmningssystem som drivs med fossila bränslen med jordvärme och luftvärmepumpar är ett miljömässigt ansvarsfullt val – detta möjliggör vi för våra kunder.

Vi möjliggör miljömässigt ansvarsfulla val för våra kunder.

joutsen

Utsläpp

 

Vi mäter ännu inte våra utsläpp, men vi identifierar storleksklassen på våra utsläpp och var de huvudsakligen kommer ifrån. Utsläppen från vår verksamhet orsakas av:

  • Förbränningsmotordrivna arbetsmaskiner, som borrmaskiner och kompressorer. När vi skaffar ny utrustning lägger vi stor vikt vid att anskaffningarna ska vara miljövänliga. Utrustningens miljövänlighet ligger dock till stor del i händerna på leverantörerna av utrustningen, så vi är utlämnade till deras godtycke.
  • Förbränningsmotordrivna skåpbilar och annan transportutrustning. Tyvärr finns det inte ännu elfordon som uppfyller våra behov. I försäljningen planerar vi våra besök så att vi kan besöka många kunder under samma resa. Vi utvecklar för närvarande ett fjärrövervakningssystem för våra värmepumpar, vilket kommer att bespara oss onödiga inspektionsbesök och därmed minska våra utsläpp från bilkörning.
  • Våra kontorslokaler värms upp med utsläppsfri jordvärme. Vi övervakar elförbrukningen på våra kontor och vidtar ständigt små vardagliga åtgärder för att spara el. Vi köper vår el från en lokal producent. Vårt mål är att uppgradera vår el till förnybar så snart som möjligt.

Vattenförbrukning och vattenskydd

 

Största delen vatten som används i vår verksamhet används för att öppna brunnar med vattentryckning: cirka 10–20 kubikmeter per dag. Processen innebär att rent vatten pumpas in i berget med högt tryck. Det mesta av vattnet kommer tillbaka ut på markytan, där det absorberas tillbaka i det naturliga kretsloppet. Inga kemikalier används i processen. Det finns för närvarande inga alternativa sätt att öppna brunnar med tryckning.

Genom vår VD Peter Söderlunds dykhobby har vi en god förståelse för vikten av vattenskydd, och särskilt skyddet av Östersjön. Vårt mål är att arbeta med lokala och nationella aktörer för att skydda Östersjön i framtiden, till exempel genom att rengöra hamnarna. Samtidigt har vi möjlighet att stödja dykning, särskilt för lokala ungdomar.

vesi

Återvinning och avfallshantering

Vi sorterar kartong och metaller som uppstår på vår industrianläggning. Lokala avfallshanteringsföretag ansvarar för den efterföljande hanteringen.

Vi städar alltid upp avfallet på arbetsplatserna när entreprenaden är avslutad. Avfallet transporteras till ett lokalt avfallshanteringsföretag, där korrekt sortering och återvinning av fraktionerna säkerställs.

Till exempel kontrollerar vi alltid automatiskt att våra maskiner och vår utrustning inte läcker olja. Eventuella oljespill från vår verksamhet avlägsnas och återvinns på adekvat sätt.