Referenser

Vi har utfört projekt runtom i södra Finland. Vi har utfört både stora och mindre projekt och här finns en lista på olika projekt som vi utfört.

Skola, Karis

VP-effekt:
Energibrunnar: 35 st

Bostad Ab Hangö

VP-effekt: 84 kW
Energibrunnar: 7 st

Daghem, Ekenäs

VP-effekt: 61 kW
Energibrunnar: 6 st

Högskola, Lojo

VP-effekt: 168 kW
Energibrunnar: 17 st

Bostad Ab Kimitoön

VP-effekt: 126 kW
Energibrunnar: 15 st

Bostad Ab Hangö

VP-effekt: 82 kW
Energibrunnar: 9 st

Bostad Ab Hangö

VP-effekt: 70 kW
Energibrunnar: 7 st

Valio Meijerimuseo, Saukkola

VP-effekt: 26 kW
Energibrunnar: 3 st

Karislojo kyrka

VP-effekt: 90 kW
Energibrunnar: 3200 m (sjökollektor)

ADRESS

Max’s
Teknikersvägen 9
10600 Ekenäs

KONTAKTUPPGIFTER

Tel. 010 219 5450
Email: info@maxs.fi

Service och dejour
Tel. 010 219 5460

FÖLJ OSS