fbpx
Max's kaivonporaus logo

Luft-vattenvärme

Luft-vattenvärmepump, är ett värmesystem som både värmer bruksvatten och huset. Pumpen tar sin värmeenergi från utomhusluften eller ventilationsluften och överför den till ett vattenburet värmedistributionssystem.

Det lönar sig inte alltid att jämföra jordvärmepumpen och luft-vattenvärmepumpen direkt med varandra då lämpligheten beror på användningsändamålet.

Platsen, husets storlek, energibehovet, kylbehovet och vattenförbrukningen är exempel på faktorer som påverkar valet av värmesystem.

Kom ihåg att endast luft-vattenvärme oftast inte räcker till (framför allt vid hård köld), ibland behövs även en ytterligare uppvärmningsform så som fjärrvärme, olja eller el.

När lämpar sig luft-vattenvärme?

Det lönar sig att ta kontakt med oss om du överväger att skaffa en luftvattenvärmepump. Valet av pump beror på individuella behov, men kort sagt lämpar sig luft-vattenvärme (FI) om jordvärme av någon anledning inte kan installeras:

  • på grundvattenområden
  • på ett område där man inte kan borra
  • på en liten tomt där jordvärmens uppsamlingsrör inte ryms

I vissa situationer är husets storlek en orsak till att välja luft-vattenvärme framom jordvärme. I ett litet hus eller en stuga räcker luft-vattenvärmen för att täcka uppvärmningsbehovet.
Det är aningen förmånligare att installera luft-vattenvärme jämfört med jordvärme men inbesparingen i uppvärmningskostnaderna är förhållandevis mindre.

Vi utför högkvalitativa och kompletta installationer av både jordvärme och luft-vattenvärme.

Vårt kontor finns i Ekenäs men vi verkar i hela Västnyland. Till våra verksamhetsområden hör förutom Raseborg även Kyrkslätt, Lojo och Ingå.

Pieni talo
1

Kontakta oss och berätta om dina uppvärmningsbehov

2

Vi kommer på besök

3

Vi gör upp en plan för jordvärme eller luftvattenvärme

4

Du får en offert på värmesystemet

5

Säg ”ja” så sköter vi resten

Både jordvärme och luft-vattenvärme sparar på kostnader i det långa loppet jämfört med oljevärme. Jordvärme sparar lite mer i jämförelse med luft-vattenvärme.

Det är viktigt att installatören dimensionerar rätt och därför lönar det sig att satsa på en professionellt utförd installation. Detta garanterar att ditt värmesystem fungerar ordentligt en lång tid framöver.

Värmepumparna använder sig av förnybar energi vilket gör dem mer ekologiska än många andra äldre värmesystem. Värmepumparna kan även kombineras med solenergi.

Vi installerar Thermias luftvattenpumpar. Bekanta dig med pumparna!

Då du beställer ett besök av oss går vi tillsammans igenom:

  • Den nuvarande och kommande energiförbrukningen
  • Det nuvarande och kommande effektbehovet
  • Det befintliga värmedistributionssystemet skick och behov av ändring
  • Placering av utrustning

I samband med utvärderingen behövs uppgifter, så som husritningar samt information om vatten- och energiförbrukningen (t.ex. vattenräkning, elräkning).

Kom ihåg att du kan ansöka om olika stöd då du förnyar ditt värmesystem.
Läs mer: Bidrag och stöd

Mer information om luftvattenvärmepumpar finns bl.a på Motivas sidor.

Muut palvelut

Max's maalämpö logo
Max's LVI-asennus logo
Max's vesihuolto logo