Bidrag & stöd

Olika bidrag och stöd gör investeringen i förnyande av värmesystem ännu mer lönsam. För tillfället är dessa de viktigaste stöden:

Energibidrag

Miljöministeriet har beviljat privathushåll bidrag för att byta ut oljeuppvärmning mot ett mera ekologiskt alternativ. Läs mer i vår artikel: Byt till jordvärme – få 4 000 euro i bidrag!

Hushållsavdrag

Hushållsavdraget år 2021 är högst 2250 €/person (par som bor i samma hushåll högst 4500 €).

Skatteförmånen fås för allt arbete i samband med förnyandet av värmesystemet men högst 40 % av priset på arbetet.

Självrisken är 100 €.
Läs mer på Skatteförvaltningens hemsida.

Ta kontakt och fråga mer om du undrar något över de olika bidragen!