BIDRAG & STÖD

Du får göra hushållsavdrag även vid förnyelse av värmekälla.

Bidrag & stöd

Hushållsavdrag 2019

Hushållsavdraget gör förnyelse av värmekälla ännu förmånligare.

Hushållsavdraget 2019 är max 2400 € per person (4800 € per par i samma hushåll).
Skatteförmånen fås för alla arbeten relaterade till förnyandet av värmekälla, men ändå som mest 50% av arbetets pris. Självrisken är 100 €.

ADRESS

Max’s
Teknikersvägen 9
10600 Ekenäs

KONTAKTUPPGIFTER

Tel. 010 219 5450
Email: info@maxs.fi

Service och dejour
Tel. 010 219 5460

FÖLJ OSS