Bidrag & stöd

Max's brunnbornning

Bidrag & stöd

Hushållsavdrag 2019

Hushållsavdraget gör förnyelse av värmekälla ännu förmånligare.

Hushållsavdraget 2019 är max 2400 € per person (4800 € per par i samma hushåll).
Skatteförmånen fås för alla arbeten relaterade till förnyandet av värmekälla, men ändå som mest 50% av arbetets pris. Självrisken är 100 €.