fbpx

Bidrag & stöd

Olika bidrag och stöd gör investeringen i förnyande av värmesystem ännu mer lönsam. För tillfället är dessa de viktigaste stöden:

Energibidrag

Miljöministeriet har beviljat privathushåll bidrag för att byta ut oljeuppvärmning mot ett mera ekologiskt alternativ. Bidragen ska slutas men understöd kan sökas så länge anslag räcker. Läs mer: https://www.ely-keskus.fi/sv/oljylammityksen-vaihtajalle

Hushållsavdrag

Hushållsavdraget år 2024 är högst 2250 € per person (par som bor i samma hushåll högst 4500 €). Om man byter ut oljeuppvärmningen, hushållsavdraget är 3 500 € per person. 

Skatteförmånen fås för allt arbete i samband med förnyandet av värmesystemet men högst 40 % (eller 60% för avstående från oljeuppvärmning) av priset på arbetet.

Självrisken är 100 €.

Läs mer på Skatteförvaltningens hemsida.

Ta kontakt och fråga mer om du undrar något över de olika bidragen!