Brunnsborrning

Vi har utrustning för djupborrning i jord och berg.

Brunnsborrning

En brunn är inte bara ett hål i marken. Den kräver noggrann planering och beaktande av omgivningens förhållande. Vi sköter planeringen, borrar vatten och energibrunnar, borrar stålpålar samt specialborrning. Vi sköter också provpumpningar, trycksprängning och service.

Vi kommer överens om ett besök på platsen för att kunna göra en planering.
9
 1. Kontakta Max’s
 2. Vi besöker er
 3. Vi planerar
 4. Vi ger ett pris
 5. Ni beställer
 6. Vi utför arbetet

För planeringen tittar vi om:

 • Området lämpar sig för borrning
 • Kontrollerar råar och gränser så att borrningen blir på egen tomt
 • Ser ut platsen för borrhåle(t)n
 • Märker tillsammans ut ev hinder i marken (rör, kablar,mm)
 • Granskar övriga faktorer på tomten som kan påverka borrningens resultat
 • Samt framkomligheten för borrutrustningen

När planeringen är gjord kan ett prisförslag tas fram

 • Hur priset byggs upp beror på omständigheterna för arbetet.
 • Kan vara en eller flera fasta delar, eller så kan priset delvist vara per timme, per meter eller per gång.
 • Före arbetet påbörjas godkänner Ni prisupplägget.

Ni meddelar beställningen till den person som har gett priset.

Därefter kontaktas ni av arbetsledningen för tidsplanering och övriga överenskommelser. Arbetet kan vara av engångskaraktär eller så kan det pågå under en längre tid med flere delar. Beroende på arbetets karaktär informeras Ni/kommer vi överens, om hur kontakten kommer att skötas.

När arbetet är utfört lämnas en rapport till Er

ADRESS

Max’s
Teknikersvägen 9
10600 Ekenäs

KONTAKTUPPGIFTER

Tel. 010 219 5450
Email: info@maxs.fi

Service och dejour
Tel. 010 219 5460

FÖLJ OSS