Vattenservice

Ett paket för friskt vatten

Vattenservice

I vårt land har vi alla möjlighet till friskt vatten. Ibland finns orsaker som gör det mindre friskt. Vi utför besiktningar, mätningar, vattenprov och olika serviceåtgärder för att tillgodose våra kunder.

9
  1. Granskning
  2. Åtgärdsförslag och pris
  3. Beställning
  4. Utförande av förslag
  5. Eftergranskning

Servicegranskningen är ett paket bestående av en grundservice samt kartläggning av eventuella problem.

Åtgärdsförslagen görs tillsammans med er och kan bestå av teknisk service baserade på upptäckta fel eller service baserad på era önskemål.(tagande av vattenprov, tvätt av borrhål,mm)

ADRESS

Max’s
Teknikersvägen 9
10600 Ekenäs

KONTAKTUPPGIFTER

Tel. 010 219 5450
Email: info@maxs.fi

Service och dejour
Tel. 010 219 5460

FÖLJ OSS