Frågor och svar

Under många år inom branschen har vi fått olika frågor och sammanställt en lista som även kan hjälpa dig!

Kan jag installera bergvärme om grannen borrat nära vår tomtgräns?

Ja visst! Statens miljöförvaltning har gett ut direktiv på borrning av vatten och värmebrunnar. Genom att följa dessa kan man planera placeringen av Er värmebrunn så att den inte påverkas av grannens värmebrunn.

Behöver man meddela myndigheter vid borrning av värmebrunn?

Ja! Sedan 01.05.2011 kräver myndigheterna att man ansöker åtgärdstillstånd för borrning av värmebrunn. Våra försäljare hjälper gärna till med ansökan.

Kan man kombinera bergvärme med andra energiformer såsom solvärme?

Ja! Bergvärme kan kombineras med andra energiformer. Tag kontakt med vår försäljare för ytterligare information.

Hur ofta måste man justera inställningarna på värmepumpen?

I många fall behöver man inte justera alls efter utförd installation men i regel bör man under den första vintern i drift följa med inomhusklimatet och justera vid behov. Efter den första vinterns injustering behöver man i normalt inte röra inställningarna mer.

OBS! En värmepump bör ej justeras under sommartid utan under vintertid då det finns ett kontinuerligt värmebehov i huset.

Varför har man borrat på mer än ett ställen och därmed ökat på kostnaderna?

Om man stöter på så söndrigt berg så att hålet inte hålls öppet, är man tvungen att fortsätta borrningen på ett annat ställe. Det leder till att totala djupet ökar (ca 10 m) samt att det behövs mera kopplingsdelar. Det är mycket sällsynt att detta händer ca 1% risk.

Varför har man borrat värmebrunnen djupare än planerat?

Man räknar med att vatten nivån i borrhålet stannar  10–15 m från markytan vilket betyder att det aktiva djupet är totala djupet minus 10–15 m. Om tomten är högt belägen kan vattennivån stanna djupare och då kan man vara tvungen att borra till (10–20 m) för att värmepumpen skall fungera enligt beräkningarna.

Behöver man någon gång byta ut värmebärarvätskan i värmekollektorn?

Nej! Däremot kan påfyllning behövas. Vid ifyllning binder Etanolen syre vilket försvinner ur systemet med tiden och gör att trycket sjunker, då är det bra att fylla på.

Vad händer om värmebärarvätskan i värmekollektorn kommer ut i naturen?

De ämnen vi på Max’s använder oss av är helt miljövänliga och uppfyller landets kemikalielagstiftning. Kommer värmebärarvätskan ut i naturen bryts det sönder naturligt och orsakar ingen skada på naturen.

Varför knäpper det i värmeelementen?

I nya hus med rätt dimensionerat och korrekt installerat värmeåtergivningssystem finns det ingen risk för knäppningar och i många gamla hus märks detta fenomen inte alls av.

Det finns flera orsaker till varför knäppningar kan uppstå i en del gamla hus men knäppningar orsakas främst av metallers utvidgning och ihopdragning i rör och värmeelement i värmeåtergivningssystemet. T.ex. då metallerna i rör värms upp utvidgas de och om de då inte kan röras fritt mellan klämmare och konstruktioner kan det uppstå knäppningar. Då rörets utvidgas tvingar det fram en rörelse mellan klämmare och rör med knäppningar som följd. Detta är vanligast under vår och höst då det inte finns ett konstant värmebehov i huset, vintertid försvinner denna typ av knäppningar normalt.

Knäppningar kan även uppstå då värmepumpen byter mellan varmvatten- och värmeproduktion. Så gott som alla jordvärmepumpar (oberoende av tillverkare) är idag byggda med en växelventil som turvis växlar mellan varmvatten- och värmeproduktion (detta för att förbättra värmepumpens verkningsgrad). Då växelventilen växlar om från varmvatten- till värmeproduktion kommer den lilla mängd hett varmvatten, som varit i växelventilen, ut i värmerören med snabb utvidgning av metallerna och knäppningar som följd.

Varför knäppte det inte i värmeelementen med oljeeldning?

En oljepanna håller en konstant temperatur och en jämn värme shuntas ut i värmeåtergivningssystemet. En oljepanna producerar dessutom värme och varmvatten samtidigt.

En värmepump genererar däremot värme enligt en inställd temperaturkurva och endast då det finns ett värmebehov. En värmepump är dessutom byggd för att växelvis producera värme eller varmvatten. Detta betyder att det blir större temperaturskillnader i värmeåtergivningssystemet vilket gör att metallerna i rör och värmeelement utvidgas och dras ihop mer och oftare än vid oljeeldning. Störst effekt av detta märker man under vår och höst då värmebehovet inte är konstant och värmepumpen inte behöver gå kontinueligt.

Vad kan man göra åt knäppningar?

Vad man kan göra för att eliminera eller åtminstone minska på knäppningar är individuellt i gamla hus. Därför är det omöjligt för branchen att säga vilket sätt som är det bästa i just Ert fall.

Det man själv kan prova på är att lossa en aning på klämmor och fastsättningar runt rör och värmeelement, alternativt lägga in en bit gummi mellan klämmare och rör. De klämmare som används idag är försedda med ett gummilager mellan klämmare och rör för att låta röret röra sej vid värmeutvidgning.

Ett andra alternativ är att installera en s.k. knäpptank, d.v.s. en bufferttank på framledningen som ökar värmeåtergivningssystemets vattenvolym och ger därmed en jämnare temperatur i systemet.

Hjälper inte en knäpptank kan man slutligen övergå till fast kondensering, d.v.s. värmepumpen ställs in för att hålla jämn temperatur i tanken. Detta inverkar dock negativt på värmepumpens verkningsgrad vilket betyder högre driftskostnad.

ADRESS

Max’s
Teknikersvägen 9
10600 Ekenäs

KONTAKTUPPGIFTER

Tel. 010 219 5450
Email: info@maxs.fi

Service och dejour
Tel. 010 219 5460

FÖLJ OSS