fbpx
Max's kaivonporaus logo

Vårt ansvar för människor

 

Vi utför ständigt vardagliga handlingar för att förbättra kvaliteten och säkerheten i våra tjänster.

Högklassiga slutresultat och nöjda kunder är våra främsta mål.

Vi anställer cirka 10–20 proffs i våra lokala områden varje år, beroende på antalet projekt. De är säljare och montörer, varav en del arbetar som våra anställda och en del arbetar för underentreprenörer.

iloinen mies

Kundnöjdhet 

Vi har stor kunskap om våra kunders behov och önskemål, som vi har fått genom kundmöten och erfarenhet. Vi gör många hembesök för att se till att kunderna får vad de har beställt. 

Vi har nära samarbete med konsult- och fastighetsförvaltningsföretag samt tjänsteleverantörer (företag, bostadsrättsföreningar och privatkunder).

Våra säljare fungerar som vår länk till kunden – det genom dem vi får ständig feedback från våra kunder.

Vår digitala interaktionskanal med privatkunder är Facebook.

Arbetssäkerhet 

Oavsett anställningsförhållandets natur är Max’s Energy ansvarigt för säkerheten och för att arbetet löper smidigt för de personer som arbetar på entreprenaderna. Arbetssäkerheten beaktas alltid på våra arbetsplatser, och vi utvecklar allt mer systematisk vägledning och övervakning för att främja arbetssäkerheten.

När det gäller asbestkartläggningar, kassering av asbestdamm och asbest följer vi de branschspecifika riktlinjerna och låter vår partner som är specialiserad på asbestarbete utföra arbetet.

mies, putkia, putket, työturvallisuus

Personalens välbefinnande

För närvarande har vi inga gemensamt överenskomna sätt att stödja personalens välbefinnande som fungerar smidigt för alla. Under våren 2023 tillsatte vi en arbetsgrupp bestående av våra medarbetare för att ta fram förslag på hur vi kan förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen i vårt företag. På så sätt kan vi också erbjuda vår personal möjligheter att delta. 

Det är viktigt för oss att ta hand om vår personals kompetens och utveckling av yrkesfärdigheten. Vi har för närvarande inte kapacitet att erbjuda vår personal separat utbildning på detta område på systematisk basis, men som en del av arbetsgruppen för välbefinnande i arbetet överväger vi också lösningar för att främja regelbunden utbildning tillsammans med personalen. Vi utbildar och orienterar själva våra nya anställda.

Framöver vill vi särskilt utveckla vår arbetsgivarimage och -kommunikation, eftersom rekrytering av kvalificerad personal är en nationell utmaning i vår bransch.

Forskning och utveckling 

Vi påverkar branschutvecklings- och forskningsorganisationer på både borrnings- och värmepumpssidan. Vi har också varit involverade i olika internationella projekt.

Vår utvecklingsverksamhet är småskalig. Under våren 2023 började vi utveckla ett fjärrövervakningssystem för värmepumpar. Det kommer förhoppningsvis att göra det möjligt för oss att erbjuda våra kunder en bättre, säkrare och mer miljövänlig service i framtiden.

tietokone, kädet, tutkimus
jalkapallo, tukemme yhteisölle

Vårt stöd till det lokala samhället

 

Vi stöder fotbollsföreningen Ekenäs, den lokala handbollsföreningen och ibland andra lokala idrottsföreningar. 

Vårt mål är att arbeta med lokala och nationella aktörer för att skydda Östersjön i framtiden, till exempel genom att rengöra hamnarna. På så sätt har vi möjlighet att stödja dykning också för lokala ungdomar.

Våra underentreprenörer består av cirka 5–10 expertföretag inom vårt breda verksamhetsområde. En av de viktigaste praxisarna för vår ansvarsfulla upphandling är att vi inte konkurrensutsätter våra underentreprenörer. I vårt samarbete är tillförlitlighet och kvalitet avgörande – när vi hittar en bra underentreprenör litar vi på våra partners och förbinder oss att samarbeta med dem.