VVS

Vi har valt att specialisera vår VVS till att omfatta fortsättning på kedjan Vatten & Energi.

Vatten: När brunnen är borrad och provpumpad installerar vi pump och automatik.Strömmen kopplar vi vid behov också. Saknar Stugan/Villan vattenrör installerar vi dem efter att en planering är gjord. Skulle vattnet innehålla någon orenhet, är vi specialister på olika filter.

GeoEnergi: Vi bygger värmeupptagningen från berg, sjö, mark och från luften. Inne installerar vi värmepump och vattentankar och kopplar ihop det med värmesystemet. Finns inget värmedistributions system (radiatorer eller golvvärme) bygger vi det också. Vid behov kan man också ta kyla från berget. Sen trimmar vi systemet så att allting fungerar perfekt ihop.

9
  1. Kontakta Maxs
  2. Planering av utförande
  3. Vi ger ett pris
  4. Du beställer och vi utför
  5. Inställningar och granskningar

Planering och utförande

  • Planeringen kan ske per telefon, genom besök eller via en levererad ritning.
  • Behov av olika special arrangemang och sidoentreprenader tas upp
  • När planeringen är gjord kan ett prisförslag tas fram
  • När beställning är gjord följer arbetets utförande
  • När arbetet är utfört görs behövliga inställningar och granskningar som protokollförs.

ADRESS

Max’s
Teknikersvägen 9
10600 Ekenäs

KONTAKTUPPGIFTER

Tel. 010 219 5450
Email: info@maxs.fi

Service och dejour
Tel. 010 219 5460

FÖLJ OSS