Borrbrunnarna borras ute och utomhus är det alltid liv och rörelse. Därför är det normalt att om brunnen inte har skyddats, så kan exempelvis en mus eller groda ramla ner i brunnen. Även ytvatten kan rinna ned i brunnen och orsaka olägenheter, eller så kan för mycket humus från jordmånen hamna i vattnet.

Vi har redan ungefär 40 års erfarenhet av borrbrunnar, dvs, ingenting i anslutning till brunnar är obekant för oss. Denna artikel innehåller frågor som våra kunder har ställt och funderat på när det gäller vattenförsörjning.

Vanliga frågor om borrbrunnar och vattenförsörjning

 

Varför luktar vattnet i brunnen illa?

Vattnet i brunnen kan lukta av många orsaker, men vanligen är orsaken ämne som har hamnat i vattnet. Om vattnet luktar som ruttna ägg, då är det frågan om svavelväte-gas. En annan orsak kan vara vatten som har runnit ner i brunnen och sedan börjar det lukta.

Ofta måste vattnet analyseras när man vill få reda på orsaken till illalukten. Om ett vattenprov behövs, då är det en god idé att lämna in det till ett lokalt laboratorium – vid behov hjälper vi med detta – när resultaten kommer kan man vidta de rätta åtgärderna.

Varför är vattnet i brunnen grumligt eller gult?

Också färgförändringarna kan vara orsakade av samma orsaker som de konstiga lukterna. Någonting som inte hör till brunnen har hamnat i den. Den verkliga situationen i brunnen kan endast utredas genom undersökning.

Kan de skadliga ämnena filtreras bort från vattnet?

Vanligtvis. Nästan alla kan filtreras bort. Utrustningen måste dock optimeras för rätt användningsändamål – det finns en hel del alternativ!

Kan vattnets dåliga kvalitet bero på utrustningens och konstruktionernas skick?

Ibland orsakas problemen med vattnet i brunnen verkligen av problem i utrustningen eller konstruktionerna. Vår vattenförsörjningsexpert inspekterar utrustningen och vid behov filmas brunnen med en specialkamera som avslöjar de dolda felen. Om felaktiga eller trasiga delar hittas, då kan vi hjälpa till med att byta ut dem.

Är det tillräckligt att rengöra brunnen?

Ibland är det tillräckligt att rengöra brunnen för att lösa problemet. Men det kan man inte veta utan analyser och undersökningar.

Att undersöka problemen i brunnen är dock en helt annan sak än enbart rengöring. Kom ihåg att myndigheterna rekommenderar inspektion av borrbrunnen med 5–10 års intervall, även om problem inte förekommer. Vid behov kan man från oss beställa enbart tryckspolning av brunnen.

Vilka andra serviceåtgärder kan man vidta för brunnen?

Förutom rengöringen, service av utrustningen och optimeringen samt god filtrering kan man stöda brunnen, om man upptäcker sprickor. Därutöver granskas dräneringens funktion och naturligtvis kan man förbättra brunnens skydd.

Kan det hända att man behöver en ny brunn?

När det är frågan om borrbrunnar är det mycket ovanligt, men möjligt. I sådana fall är det viktigt att den nya brunnen placeras på en sådan plats att den tidigare situationen inte upprepas. Vi hjälper också med detta.

Om din borrbrunn behöver rengöras, service eller problem måste utredas och elimineras, kontakta oss!