Jordvärme är en ekologisk och på lång sikt förmånlig uppvärmningslösning för en mängd olika objekt. Efterfrågan på jordvärme har varit stor det senaste året, men tyvärr har leveranstiderna för värmepumpar förlängts hos utrustningsleverantörerna

Om du är intresserad av en jordvärmelösning, kontakta oss så snart som möjligt. När planerna och beställningen görs i början av året, då är det möjligt att få värmebrunnen borrad och värmepumpen installerad på hösten. Tyvärr kan vi inte påverka på leveranstiderna för pumparna. Tvärtom, vi verkställer gärna så många jordvärmesystem som det bara är möjligt.

För uppvärmningsrenoveringen rekommenderar vi att ansöka om hushållsavdrag

För den som är intresserad av jordvärme är det en god idé att ta hänsyn till de olika understöden som man kan ansöka om när övergår från fossila bränslen till en mer energieffektiv lösning för uppvärmningen av huset. De senaste åren har ARA beviljat energiunderstöd, vilket vi har skrivit om tidigare, och det populära understödet kommer att beviljas åtminstone ännu under år 2023. Mer information finns på ARA:s webbplats. När du lämnar in ansökan är det en god idé att beakta handläggningstiden som vara flera månader och till och med ett halvt år.

Med tanke på enkel ansökning är hushållsavdraget det mer rekommenderade understödet. Som det sägs i skattemyndigheternas anvisning, så ger förnyelse, förbättring och reparation av värmesystemet, samt installation och demontering av det gamla, rätt till hushållsavdrag, om inget energistöd har beviljats för ändringen av uppvärmningsmetoden (dvs. det ovannämnda ARA:s energiunderstöd).

Hur stort hushållsavdrag kan man få? Generellt kan man för renoveringar få hushållsavdrag för arbetsandelen, maximalt 2 250 euro per person och när avdraget delas med maken/makan är det maximala hushållsavdraget då sammanlagt 4 500 euro. Men det finns ytterligare en viktig faktor relaterad till hushållsavdraget: tilläggsunderstödet för att avstå från oljeuppvärmningen. Alltså, om din nuvarande uppvärmningsform är oljeuppvärmning och du övergår till exempelvis mer ekologisk jordvärme är beloppet på hushållsavdraget högre, det är då 3 500 euro per person.

För den som avstår från oljeuppvärmningen är denna avdragsrätt betydande, så det är värt att skrida till verket genast.

Kontakta oss, så planerar vi den bästa energilösningen för dig!