fbpx

Östersjön är viktig för oss finländare, det är ”vårt hav”. Vi på Max’s arbetar ofta vid kusten och i skärgården och havets närhet är en daglig företeelse för oss.

Vi vill uppmärksamma skyddet av Östersjön. Även om situationen i Östersjön lyckligtvis har varit relativt stabil under 2000-talet påverkar mänskliga aktiviteter Östersjön – avrinning av förorenande ämnen ut i vattnet, skräp ansamlas i vattnet och havet blir eutrofierat.

Många stora organisationer, såsom WWF och John Nurminens Stiftelse, utför ett fantastiskt arbete för att skydda Östersjön. Vi på Max’s har bestämt oss för att särskilt stödja arbetet på gräsrotsnivå. Vi har valt att rikta in oss på Piraya, en dykarförening i Ekenäs, som utför ett annorlunda praktiskt arbete för att skydda och rena Östersjön.

Piraya deltog nyligen i ett banbrytande evenemang, undervattensdemonstrationen.

 

Verkställande direktören deltar i dykningarna

Undervattensdemonstrationen VAM23 ägde rum lördagen den 2 september. Huvudarrangör var föreningen Minun mereni ry och ett flertal kustdykarföreningar deltog i arrangemanget. I olika delar av kustområdet sänkte dykare en toalettstol till havets botten.

Max’s Energys VD Peter Söderlund deltog som frivillig dykare och sänkte en av toalettstolarna på Knipnäs strand i Ekenäs

”Vattnet på botten var så grumligt och smutsigt att vi tvungna att bara använda händerna för att se till att toalettstolen satt på plats när vi inte ens såg den.”

Sålunda vet Söderlund inte hur han ska bedöma Östersjöns tillstånd, utan förlitar sig på experter. Det finns alltså en störande mängd skräp i havet i allmänhet, och han tycker att det är viktigt att Max’s Energy stödjer Piraya i det konkreta Östersjöarbetet.

 

Toalettstolarna används för att övervaka Östersjöns tillstånd

Toalettstolarna som sänktes ner på havsbotten under VAM23 var donerade av Geberit Oy. Det är inte fråga om en ”galen idé”, utan det handlar om att samla in information om Östersjöns tillstånd.

En sedimentbehållare installerades i varje toalett, och efter ett år kommer dykarna att försiktigt täcka behållaren med ett lock och ta med de insamlade proverna till ett lokalt laboratorium för analys. Detta kommer att upprepas under fem år, varefter toalettstolarna också kommer att lyftas ur vattnet, fotograferas och analyseras.

Slutligen kommer alla tio toalettstolar, som har sänkts längs kusten, att monteras ihop till ett miljökonstverk till minne av evenemanget och skyddet av Östersjön. Å andra sidan hoppas vi naturligtvis att övergödningen och nedskräpningen av Östersjön ska upphöra inom fem år och att havets tillstånd ska förbättras. Detta är det gemensamma målet för alla finländare och de andra länderna kring Östersjön.

Baltic Action Sea Group arrangerade undervattensdemonstrationen i samarbete med dykarföreningen Piraya, andra dykarföreningar och Minun mereni ry.

Max’s Energy kommer att vara med och stödja Piraya under den tid som toalettstolarna ligger i havet – och även i föreningens andra framtida projekt som rör skyddet av Östersjön.

Mer information om Östersjön finns på webbplatsen ostersjon.fi/sv-FI.

 

Mer om detta ämne på andra webbplatser: