fbpx

Brunnsvattnet är grundvatten. En borrbrunn kan man också borra i ett grundvattenområde (men en energibrunn, dvs. jordvärme, kan man inte borra i grundvattenområde).

Vi på Max tror att rent vatten är ett gemensamt intresse och det regionala samarbetet gynnar alla. Vi samarbetar med Västra Nylands vatten och miljö rf och vi rekommenderar att du bekantar dig med Dricksvatten-infopaketet. Det innehåller både regional och allmän information: en praktisk karta över Västra Nylands grundvatten, allmän information om olika dricksvatten- och hushållsvattenalternativ och om vattnets kvalitet och eventuella orenheter.

Det är fint att grundvattnets kvalitet och mängd huvudsakligen är på en bra nivå i Västra Nyland och behovet att behandla grundvattnet i vattenverken är litet.

Vi har gjort vår del av denna helhet – synvinklar och information om borrbrunnar finns på sidan med frågor och svar.

Västra Nylands vatten och miljö (LUVY) är den regionala vattenskyddsföreningen och tjänsteleverantören som främjar vattenskyddet och tillhandahåller forsknings- och experttjänster inom branschen. Om du till exempel vill veta mer om bekymmer och frågor angående dricksvattnets kvalitet i Västra Nyland, kontakta LUVY.