fbpx

Många som överväger ett jordvärmesystem vill veta hur effektiv jordvärmen är. Verkningsgraden avser därför värmefördelen med jordvärme i förhållande till systemets elförbrukning.

När man talar om verkningsgrad är det skillnad på att tala om den deklarerade verkningsgraden för själva jordvärmevärmepumpen och verkningsgraden för värmesystemet som helhet.

Vi ska nu förklara skillnaden.

Värmepumpens verkningsgrad – COP och SCOP

Värmeexperter talar om en värmepumps effektivitet i termer av COP och SCOP. Varje värmepump på marknaden har också ett COP- och SCOP-värde. Av dessa är COP-värdet (Coefficient Of Performance) något mer föråldrat. Det talar om för dig hur mycket värme en värmepump kan producera i förhållande till den el den behöver – men bara under vissa förutsättningar.

SCOP-värdet (Seasonal Coefficient Of Performance) har skapats för att ge en mer realistisk bild av en värmepumps verkningsgrad, eftersom SCOP anger värmepumpens verkningsgrad beräknat för hela året. I Finland, till exempel, har säsongsvariationer stor inverkan på driften och elförbrukningen för ett jordvärmesystem, så SCOP är en mer förnuftig siffra.

När du jämför COP- eller SCOP-värden, kom ihåg – ju högre värde, desto mer energieffektiv är enheten. I bästa fall kan systemets SCOP-värde vara högre än 6.

Mer information om värmepumpar på Thermias webbplats.

Hela jordvärmesystemets verkningsgrad

När man talar om jordvärmens verkningsgrad som helhet tar man inte bara hänsyn till själva värmepumpen, utan även till markens, värmebrunnens och uppsamlingskretsens egenskaper.

Det är viktigt att borrhålen är tillräckligt djupa för att säkerställa att jordvärmen är tillräckligt tillgänglig. Markens egenskaper påverkar också djupet och antalet borrhål, och experter är bäst lämpade att ta hänsyn till dessa.

Dessutom påverkar temperaturen i värmedistributionssystemet verkningsgraden, eftersom värmepumpen måste värma det vatten som cirkulerar i systemet. I allmänhet är vattentemperaturen lägre vid golvvärme än vid radiatorvärme, vilket ger en högre verkningsgrad. Men du kan förbättra verkningsgraden i ett gammalt hus genom att byta ut radiatorerna.

Och en sak till – temperaturen på värmeåtervinningsvätskan påverkar verkningsgraden. Om värmebrunnen inte är tillräckligt djup för en jordvärmepump blir temperaturen på värmeåtervinningsvätskan låg och verkningsgraden blir lidande.

Gedigen erfarenhet från olika situationer

På Max’s har vi borrat värmebrunnar och installerat värmepumpar i mer än 20 år. Vi har sett förbättringar när det gäller jordvärmens verkningsgrad och egenskaperna hos olika pumpar, jordar och hus.

Till exempel beror det lämpliga djupet för en jordvärmebrunn på ett antal faktorer.

Varje jordvärmesystem som beställs från oss är konstruerat för optimal prestanda. Vissa effektivitetsfrågor avgörs naturligtvis av kunden. Om du till exempel vill att inomhustemperaturen i ditt hus ska vara högre än 21°C, vilket har definierats som den optimala temperaturen för de boende, kommer den jordvärme som används att vara mindre effektiv.

Byte av en gammal värmepump mot en ny

Eftersom jordvärme har installerats i hus i Finland i mer än 20 år, håller de äldsta pumparna redan på att bytas ut. Man måste då ta hänsyn till verkningsgraden.

Om den gamla pumpen till exempel har en kapacitet på 8 kW kan en ny värmepump inte direkt ersättas i samma system med samma kapacitet på 8 kW, eftersom den nya enheten har en bättre verkningsgrad. Trots samma effektivitet kommer den nyare enheten att hämta mer värme från marken, så du kommer antingen att behöva borra fler värmebrunnar, ändra inställningarna eller installera en något mindre värmepump för att ersätta den gamla.

Oavsett om du installerar en ny eller byter ut en gammal – bör du lita på ett proffs när det gäller jordvärme. Ta kontakt!