Bekymrar elpriset? Ju mer elpriset stiger, desto bättre val är jordvärmen.

Elförbrukningen har i år orsakat rubriker och nyheterna låter oroväckande. Det har skrivits mycket om upphörandet av elavtalen, förnyandet av dem och andra relaterade problem. Man skulle gärna få diskutera mera om ökningen av energieffektiviteten.

För ägarna och byggarna av egnahemshus är saken särskilt mycket i åtanke. Vilka åtgärder borde man vidta för att elförbrukningen i ett egnahemshus ska vara så liten som möjligt?

När man funderar på energibesparingen ska man komma ihåg att det är uppvärmningen som överlägset mest förbrukar energi. Dock inverkar det också om man minimerar användningen av belysning och elapparater, men de viktigaste åtgärderna ska fokuseras på just uppvärmningen.

Det finns gott om tips på hur man sparar energi i ett egnahemshus

 

Ett välkänt och effektivt sätt att minska elförbrukningen i ett egnahemshus är att sänka inomhustemperaturen. En sänkning av inomhustemperaturen med en grad kan innebära upp till fem procents energibesparing. Men i ett egnahemshus måste man också tänka på luftfuktigheten och husets livscykel: exempelvis alltför ambitiös temperatursänkning, särskilt i våtutrymmen, kan leda till mögelproblem. Hanteringen av temperaturen i egnahemshus ska granskas skilt för varje rum. Finns det i huset eller uthusen till exempel sådana rum som används lite, vilka man i huvudsak kan hålla stängda och med låg värme?

Tilläggsisolering lönar sig om det är möjligt. Att byta ut gamla fönster är i de nuvarande förhållandena med säkerhet en investering som återbetalar sig, nuförtiden finns det också gardiner som ökar energieffektiviteten.

Klädtvättningen, torkningen av tvätten, bastun, ugnen och varmvattnet kräver alla värme. Att minska användningen av dessa, att byta ut hushållsmaskinerna till mera energieffektiva samt maximal användning av den producerade värmen är bra sätt att spara energi.

Att byta till jordvärme i ett egnahemshus ger hela tiden mer besparing

 

Det mest väsentliga är dock uppvärmningen av huset – med olja, el eller exempelvis med jordvärme? Den vanligaste uppvärmningsformen i Finland är fjärrvärme, men lyckligtvis är olika värmepumpslösningar den vanligaste formen i nya egnahemshus.

Oljeuppvärmning finns fortfarande i gamla egnahemshus. Den är inte någon elslukare, men oljan är också mycket dyr – och oekologisk. Regionförvaltningsverket har beviljat energibidrag för dem som övergår till jordvärme om det gamla uppvärmningssystemet drivs med fossila bränslen.

Det snabbaste och effektivaste sättet att sänka uppvärmningskostnaderna i hus som värms upp med vattenburet system är att installera jordvärme. Redan innan år 2022 var driftkostnaderna för jordvärme ungefär en tredjedel lägre än för el- eller oljeuppvärmning. En ny beräkning är svår att göra, eftersom priserna på el och olja för närvarande varierar mycket, men skillnaden är säkert mycket större nu.

Det är alltså inte något under att populariteten för jordvärme för närvarande ökar rekordartat. Det syns också hos oss på Max’s – det är stockning ändra fram till våren Eftersom situationen i världen fortsätter att vara instabil, är det värt att förhålla sig positiv till situationen. Ju tidigare man tar itu med tillståndsärendena och ansökningarna om energibidrag och ju snabbare man kontaktar en jordvärmeleverantör, desto snabbare framskrider saken.

Om elpriset bekymrar dig, bekanta dig med jordvärme. Kontakta oss så snart som möjligt, vi berättar gärna mer om jordvärme. Vi kan också göra noggrannare beräkningar om den förväntade elförbrukningen i ditt hus efter att jordvärmen har installerats.

Kontakta oss!