fbpx

Just nu lönar det sig att byta ut oljevärmen mot jordvärme. Du gör ett bra val för miljön men du gör också ett bra val ekonomiskt – du kan få ett finansiellt bidrag för att övergå till jordvärme.

Villaägare kan få ett ekonomiskt stöd på 4 000 euro för att ersätta sina oljeuppvärmningssystem med jordvärme, fjärrvärme eller luft-vattenvärmepump.

Jordvärmestödet beviljas för kostnader som uppstått efter den 1.6.2020. Det är med andra ord hög tid att slopa oljan och övergå till jordvärme med Max’s hjälp.

 

Vanliga frågor: Stöd för slopandet av oljevärme

Vi tycker att det är otroligt fint att miljöministeriet har beviljat ett stöd för hållbar utveckling till småhus och parhus. För åren 2020-2022 finns en stödpott på nästan 30 miljoner euro att dela ut.

På Max’s är vi gladeligen med och försnabbar övergången till en kolneutral cirkulär ekonomi. Vi vill hjälpa våra kunder med ansökningarna, så vi sammanställde ett antal svar på frågor om stödet.

Hur ansöker man om stöd för att byta ut sin oljevärme?

Man ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett på Regionförvaltningens e-tjänst.

Man ansöker om stödet av Birkalands NTM-central fastän huset som ska förses med jordvärme finns i Nyland, i Egentliga Finland eller någon annanstans i landet.

 

När ansöker man? Och när betalas stödet ut?

Det lönar sig att ansöka om stödet redan innan projektet påbörjas. Då kan du försäkra dig om att bidraget beviljas.

Kom dock ihåg att ansöka om utbetalning separat. Stödet betalas ut i en rat när projektet är slutfört och oljeuppvärmningen är utbytt mot jordvärme.

 

Vem är stödet till för?

Stödet är till för småhus, det vill säga egnahemshus och parhus. Om huset ägs av flera personer måste personen som ansöker ha fullmakt av alla, även sin maka/make. Den som ansöker eller beviljar fullmakt behöver inte själv bo i huset.

Stödet för att slopa oljeuppvärmning beviljas bara till hus som är bebodda året om. I huset får man inte heller idka näringsverksamhet men till exempel ett rum för distansarbete eller ett mottagningsrum är okej.

 

Kan stödet beviljas till båda hushållen i ett parhus?

Det beror på om de båda delarna har ett gemensamt värmesystem eller om båda har egna. Stödet beviljas systemvis – antingen beviljas båda stödet när de byter sina oljevärmesystem till någonting mer ekologiskt eller så beviljas stödet gemensamt när hela parhusets gemensamma värmesystem byts ut.

 

Vad kostar jordvärme till ett egnahemshus?

Jordvärme kostar från 15 000 euro. Bl.a. husets storlek och vattenförbrukning inverkar på priset.

 

Hur ska jag gå tillväga i praktiken om jag vill byta ut min oljevärme mot jordvärme?

Ta kontakt med oss så kommer vi överens om ett besök hos dig. Detta förpliktar dig inte till köp. Under besöket kontrollerar vi tillsammans det viktigaste och gör sedan upp en jordvärmeplanering som passar dina behov. Samtidigt försäkrar vi oss om att din tomt lämpar sig för jordvärmeborrning.

Vi kan också tipsa dig om hur du ansöker om stöd för att byta ut oljevärmen mot jordvärme.

Vi verkar i huvudsak i Västnyland men vi kommer vid behov också till närliggande regioner.

Läs mer om jordvärme!

Maalämpö tuki saatavilla öljylämmityksestä vaihtaville