fbpx
Max's kaivonporaus logo

Huolehdimme ympäristöstä

Kenties tärkein tekomme ympäristön puolesta toteutuu ydinliiketoiminnassamme: fossiilisilla polttoaineilla tuotetun lämmitysjärjestelmän korvaaminen maalämmöllä ja ilmavesilämpöpumpulla on ympäristövastuullinen valinta – me mahdollistamme tämän asiakkaillemme.

Mahdollistamme ympäristövastuullisia valintoja asiakkaillemme.

joutsen

Päästöt

 

Emme toistaiseksi mittaa päästöjämme, mutta tunnistamme niiden kokoluokan sekä sen, mistä aiheuttamamme päästöt pääosin syntyvät. Päästöjä toiminnassamme aiheuttavat:

  • Polttomoottorikäyttöiset työkoneet kuten porakoneet ja kompressorit. Kun hankimme uusia laitteistoja, on ympäristöystävällisyydellä hankinnoissa painoarvoa. Laitteiston ympäristöystävällisyys on kuitenkin pitkälti laitetoimittajien käsissä, joten me olemme tässä heidän armoillaan.
  • Polttomoottorikäyttöiset pakettiautot ja muu kuljetuskalusto. Tarpeisiimme vastaavia sähköisiä ajoneuvoja ei ole valitettavasti vielä saatavilla. Myynnissä suunnittelemme käyntikohteet siten, että saamme hoidettua monta asiakasta samalla reissulla. Kehitämme parhaillaan lämpöpumppuihimme etävalvontajärjestelmää, jonka avulla säästymme turhilta tarkastuskäynneiltä ja siten myös autoilusta aiheutuvat päästömme vähenevät.
  • Toimistotilamme lämpenevät päästöttömällä maalämmöllä. Seuraamme toimistotilojemme sähkökulutusta ja teemme jatkuvasti pieniä arkisia tekoja sähkön säästämiseksi. Ostamme sähkömme paikalliselta tuottajalta. Tavoitteenamme päivittää sähkömme uusiutuvaksi mahdollisimman pain.

Vedenkulutus ja vesien suojelu

 

Eniten vettä toiminnassamme kuluu kaivojen auki painamisessa: noin 10–20 kuutiota päivässä. Prosessissa puhdas vesi pumpataan suurella paineella kallioon. Suurin osa siitä tulee takaisin ulos pintamaalle, mistä se imeytyy takaisin luonnon kiertokulkuun. Prosessissa ei käytetä mitään kemikaaleja. Vaihtoehtoisia tapoja kaivojen paineaukasemiselle ei toistaiseksi ole käytössä.

Toimitusjohtajamme Peter Söderlundin sukellusharrastuksen kautta hahmotamme hyvin vesiensuojelun ja etenkin Itämeren suojelemisen merkityksen. Tavoitteenamme onkin tulevaisuudessa tehdä yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa Itämeren suojelemiseksi esimerkiksi satamia puhdistamalla. Samalla meillä on mahdollisuus tukea etenkin paikallisten nuorten sukellusharrastusta.

vesi

Kierrätys ja jätehuolto

Lajittelemme teollisuusalueellamme syntyvät pahvit ja metallit. Paikalliset jätehuoltoyhtiöt huolehtivat niiden jatkokäsittelystä.

Työmaat siivoamme aina urakan päättymisen jälkeen jätteistä. Jätteet kuljetetaan paikalliselle jätehuoltoyhtiölle, missä huolehditaan jakeiden asianmukaisesta lajittelusta ja kierrättämisestä.

Tarkistamme aina automaattisesti esimerkiksi sen, ettei koneista ja laitteistamme vuoda öljyä. Toiminnastamme mahdollisesti vuotaneet öljyt poistamme ja kierrätämme asianmukaisesti.