Vi i Finland har ett fantastiskt rent och högklassigt grundvatten – en naturresurs som vi kan njuta av och vara stolta över.

I form av ett företag som tillhandahåller brunnsborrning och vattenförsörjning har vi redan länge förmedlat det glädjebudskapet om det finländska vattnet. Nu vill vi ge möjligheten åt de hurtiga löparna, cyklister, ryttarna och hundrastarena på vår ort att få njuta av friskt vatten.

Max’s har installerat en brunn längs friluftsleden på Banvallen mellan Karis och Fiskars. Brunnen fungerar med en handdriven pump. Ibruktagningen av brunnen ägde rum 25.5.2021, alltså vattenbrunnen är nu tillgänglig för alla. Ta med en tom vattenflaska och kom och smaka på vattnet!

Vi genomförde brunnen som ett välgörenhetsprojekt.

Nostalgi för de vuxna, nyhetens behag för barnen

Den ursprungliga idéen uppkom en sommardag i fjol. Kadri Bäckman var med sin make Peter Söderlund – Max’s verkställande direktör – ute och cyklade längs leden som går bakom Karis idrottshall längs botten av den gamla järnvägen ända till Fiskars.

Det var en het och solig dag, och när de gjorde ett stopp på rastplatsen vid Åminnefors gamla järnvägsbro föddes en idé hos Kadri.

”På barndomens sommarställe fanns en brunn som var försedd med en handdriven pump. Jag minns ännu hur spännande det var att pumpa vatten från brunnen. Dessa minnen skapades när jag var ungefär 5 år. Jag tänkte att en sak som hade lämnat så starka minnen kunde vara en stor grej också för nutidens barn – att konkret få se och uppleva varifrån vattnet egentligen kommer”, berättar hon.

Vi på Max’s fattade tag idén och började driva den framåt. Somrarna blir varmare och värdet på rent vatten ökar. En brunn invid friluftsleden kunde bringa glädje genom att bjuda på vatten åt dem som är törstiga – t.ex. möjligheten för cyklisterna att fylla sina vattenflaskor – och även ge möjligheten åt vuxna och barn att få använda en gammaldags ordentlig handpump.

Raseborgs stad förhöll sig positiv till idén och deltog med iver i projektet. I slutet av maj efter att man hade säkerställt ibruktagningen och vattnets kvalitet överläts brunnen åt staden och den finns nu till förfogande för alla törstiga.

Sampsa Kaataja och hans 9-åriga dotter Alma, som bor i närheten, kom för att prova den nya pumpen. Familjen rastar ofta sin hund Kusti på Banvallens friluftsled. Också Kusti gillade vattnet!